Наука

НаукаНаука

Завръщане на великите български умове и изобретатели и силно инвестиране в науката.


  • Да се изработи нова система за лицензиране на висши училища с възможност за изследователски функции.
  • Да се създадат данъчни облекчения за фирми, инвестиращи в наука и развойна дейност. Да се създаде програма на приоритетни за България науки, обвързано с програмата за икономическо развитие, които да получат предимствено финансиране
  • Държавата следва да финансира всички научни сфери, където се осъществяват нововъведения и да подпомага реализацията им на практика. 
  • Трябва да се постигне ниво на синтез между държавата и научните институции, тъй като развитието на науката е жизненоважно за националната сигурност, икономическото и социалното развитие на държавата.
  • Трябва да се осигури по-добра материално-техническа база на българските научни институции, както и възможността за финансирана с държавни или европейски средства мобилност, която да повишава квалификацията на кадрите.
  • Да се изработи програма по привличане на филиали на западни университети за разкриване на научни лаборатории в България.
  • Да се създаде специален фонд „млади научни работници”, който да осигурява развитието и специализацията на млади учени. 

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ